14 Temmuz 2014 Pazartesi

SİGORTA SEKTÖRÜNDE "İŞ YAZMA DÖNGÜSÜ"

Tüm dünya sigorta pazarlarında karlı yıllar sonrasında fiyatların yumuşadığı ve karlılığın düşmeye başladığı bir dönemle karşılaşılır daha sonra benzer döngünün tekrarlandığı görülür ki bu iniş çıkışların sigortacılıkta iş yazma döngüsü (underwriting cycle) ya da sigortacılık döngüsü (insurance cycle) olarak adlandırıldığını söylememiz lazım. Bu mekanizma serbest rekabet sisteminde sistemin doğru çalışmasına katkı sağlayan, piyasa şartlarının belirlediği bir düzendir.

Sigorta döngüsünün nasıl çalıştığı aşağıdaki grafikte özetlenmiştir.


Dünyada bu iniş çıkışları belirleyen en önemli nedenler aşağıdaki gibidir.

Ø  Şirket karlılıkları
Ø  Sektördeki oyuncuların iştahı
Ø  Sektöre yeni girenlerin ya da sektörde bulunup yeniden pazar payı yapmak isteyenlerin 
davranışları
Ø  Reasürans piyasasının kapasite durumu
Ø  Faizlerin seviyesi
Ø  Katastrofik nitelikli hasarlar

Sigorta sektöründe "sıkı pazar" koşullarında sigorta şirketleri teminat vermekte zorlanırlar. Poliçe şartlarında daraltmaya giderler ve fiyatları ciddi anlamda yükseltirler. Bu dönem müşteriler açısından oldukça zor geçer ve ciddi anlamda mutsuzluk oluşur. Bu dönemde teminat bulamadığından ya da fiyatların yüksekliğinden dolayı sigortasız kalan çok sayıda sigorta müşterisi ile karşılaşılır.
Sıkı pazar koşullarında elde ettiği karı yeterli gören mali açıdan gerekli yeterliliğe sahip şirketlerin fiyatları rakiplerinin verebileceği sınırın altına çekerek artık piyasa payına dönük yaklaşımlar göstermesi aslında "yumuşak pazar"a geçişi başlatır. Diğer şirketlerde bu yaklaşıma cevap verirler. 

Piyasa payını yükseltmek isteyen şirketlerin gerek olası teknik zararlara göğüs germeyi mümkün kılacak bir mali güce sahip olması, bunun yanında kazandıkları pazar payının getireceği ilave operasyonları kaldıracak organizasyonel yapılanmayı önceden öngörerek kendini bu büyümeye hazırlaması mutlaka şarttır.

Diğer sigorta şirketleri için özellikle "yumuşak pazar" döneminde bu gelişmeler cevap verebilecekleri çeşitli stratejik yaklaşımlar bulunmaktadır.

Bazı şirketler ellerinde tuttukları portföyü her hâlükârda kaçırmamak üzere bir fiyatlama stratejisi oluşturarak yeni iş almadan bu dönemi atlatmak yaklaşımı ile devam ederler. Hatta fiyatlar teknik seviyenin altına gelse bile sadık müşteri şirket açısından maliyetsiz müşteridir anlayışı ile mevcut pazar paylarını korumaya ya da çok düşürmemeye çalışırlar.
 
Diğer bir strateji ise bu pazar şartlarında bile konuya teknik bakan ve her bir işin hak ettiği fiyata kadar esneklik gösterip onun altına kesinlikle inmeyen ve piyasa payı kaybetmeyi göze alan yaklaşımdır. Bu yaklaşımın tabiidir ki uzun vadede zarar yazma ihtimali diğer rakiplerine göre çok daha azdır.
 
Yumuşak pazar şartlarında özellikle dikkat edilmesi gereken uygulamalar aşağıdaki gibidir.

Ø  Dağıtım kanalı yönetiminin daha etkin ve yakın yapılması
Ø  Segmentasyonun daha seçici yapılması
Ø  Mali gelirin maksimize edilme imkânlarının araştırılması
Ø  Reasürans yaklaşımında değişikliğe gidilmesi
Ø  Uzun kuyruklu işlerde yoğunlaşmadan kaçınılması
Ø  İş kabulde daha dikkatli olunması

Bu sistemin başarısı şirketlerin sağlıklı yapılarının korunmasına ve bunun için zamanında ve tam olarak denetlenmelerine ,gerekli tedbirlerin vakit geçirilmeden alınmasına bağlıdır. Halka açıklık oranı yüksek batılı piyasalarda finansal analistler, dış denetim firmaları, değerlendirme kuruluşları, denetleyici otorite, şirketin iç denetim yapıları, risk yönetim departmanları bu dönemlerdede sistemin sağlıklı işlemesini sağlayan önemli emniyet supaplarıdır.

Sigorta sektörümüzde uzun yıllar itibarı ile genelde "yumuşak pazar" şartlarının geçerli olduğunu, fiyatların genelde düşme eğiliminde olduğunu, bunun sonucunda sektör oyuncularının zarar ettikleri bir pazarın devam ettiğini söyleyebiliriz. Ülkemizde ilk kez 2013’te sektörün "sıkı pazar" şartlarını uyguladığını ancak bu dönemin  çok kısa sürerek 2014 yılında tekrar "yumuşak pazar" şartlarına hızla geri dönüldüğünü görmekteyiz.

Yazımda özetlediğim gibi  sigortacılıkta mekanizma çok açıktır,dünyanın gelişmiş piyasalarında sigorta sektörü fiyat düşürdüğünde ve zarar ettiğinde  bu döngüye hangi şirketin nasıl reaksiyon verdiği, bu döngüyü yönetmekte başarılı olan şirketlerin stratejik yaklaşımları, gerekli yanıtı zamanında veremeyen şirketlerin ise nerelerde yanlış yaptıkları konuşulur.Bizim piyasamızda ise  bu döngü son derece yanlış bir biçimde şirket yöneticilerinin yada toplamda sektörün basiretsizliği ve beceriksizliği olarak açıklanır.

6 yorum:

 1. Sn. Cemal ererdi. Yazınızı okudum ve tespitlerinize aynen katılıyorum. Sigorta şirketinini düşeceği en büyük tuzak rehavet ortamıdır. Kar eden sektörün kar eden şirketleri bu rehavet ve özgüven ile hemen fiyat düşürme ve pazardan daha fazla pay alma güdüsüne kapılır. Halbuki sigorta sektöründe daha fazla satış daha çok kar demek değildir herzaman. Bıçak sırtı dengesini kurmak gerekir.

  YanıtlaSil
 2. Bıçak sırtı dengesi çok doğru tanım,teşekkürler

  YanıtlaSil
 3. Bıçak sırtı dengesi korundu ve elde tutma oranı düştü...Sonra yine "gevşek pazar" koşullarında "iyi/sadık kaybedilmiş müşterilere" yönelik pazarlama yapılması ne kadar iş yapar? teşekkür ederim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gelişmiş piyasalarda bu durumla karşılaşılıyor,fiyat makul olunca sigortalanma oranı artıyor,pahalı olunca sigortalanma düşüyor,bu ortamda bazı şirketler iyi müşteriyyi içerde tutacak sistemler oluşturabiliyor,fark zaten bu noktada ortaya çıkıyor.

   Sil
 4. Bazı sigorta şirketlerinin hesapsız -kitapsız atakları ,bunu da izleyen ve hiç müdahale de bulunmayan kamu otoritesi olduğu sürece biz bu girdaptan çıkamayacağız.Fiyat istikrarsızlıkları en çok da biz Acenteleri vuruyor ve itibarsızlaştırıyor,sanki bizi bitirmek için yapılanların bir parçası gibi.Ama artık şikayet etmekten vaz geçip çözüm üretmemiz lazım.Kamu şirketleri daha sıkı denetlemeli ve tüketicilerinde daha az zarar göreceği şeffaflaşma politikalarını desteklememiz lazım.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Gerek acente gerekse müşterilerin genel fiyat hareketlerinin çok zig zaglar çizmesinden olumsuz etkilendikleri bir gerçek,ancak sektör imajı bakımından daha vahim bir durum

   Sil